MEDVRSTNIŠKO POVEZOVANJE

September, oktober 2014

 Učenke prostovoljke od 7. do 9. razreda OŠ Trbovlje se v okviru dejavnosti projekta Dvig kulturnega in socialnega kapitala vključujejo v t. i. medvrstniško pomoč učencem razredne stopnje, in sicer v oddelke podaljšanega bivanja. Enkrat tedensko obiskujejo oddelke in pomagajo učencem pri domačih nalogah, sodelujejo v prostočasnih dejavnostih, se z njimi igrajo …

Prostovoljna medvrstniška učna pomoč je namenjena spodbujanju razvoja kakovosti medosebnih odnosov, solidarnosti, humanitarnosti in čuta za sočloveka, spoznavanju samega sebe in navsezadnje soodgovornosti za dvig ravni znanja na šoli.

DEVETOŠOLCI V ZASAVSKEM MUZEJU

Oktober 2014

Ob tednu otroka so si devetošolci OŠ Trbovlje pod strokovnim vodstvom ogledali razstavo KAM PO KONČANI OSNOVNI ŠOLI. Prijazna Nevenka Hacin je učencem, ki se v tem letu odločajo, na katero srednjo šolo se bodo vpisali in kateri poklic naj si izberejo, zelo natančno predstavila zasavske srednje šole in poklice, ki jih je mogoče pridobiti na teh šolah. Učence je v sproščenem pogovoru popeljala skozi zgodovino teh šol.

V razstavnem prostoru so si ogledali postavljena prizorišča, ki predstavljajo posamezne šole v različnih časovnih obdobjih: splošno učilnico z osnovno opremo in učbeniki, učilnico za strokovne predmete (strojepisnica, učila) in šolsko delavnico za izvajanje praktičnega pouka kovinarjev (delovna miza s primeži, orodja za obdelavo pocinkane pločevine …).

MATEMATIČNI MARATON NA GESŠ

V soboto, 11. 10. 2014, se je šest  devetošolk OŠ Trbovlje udeležilo jubilejnega matematičnega maratona na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Učenke so celi dve uri reševale naloge, samostojno in zelo uspešno. V sproščenem delovnem vzdušju so spoznale dijake in profesorje ter občutile moč medsebojnega sodelovanja.